Legálnost

Radarové detektory JSOU v České republice povolené.

V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem (platí jak pro přenosné tak pro napevno zabudované), omezeno žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb., který platí od 1.7.2006, zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje. 

V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:
(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen „antiradar“). 

Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, nýbrž ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií...! 

POZOR! Radarový detektor není antiradar, jak sám i jeho výrobce uvádí, jedná se o "radarový detektor". Ministerstva dopravy a vnitra úmyslně překrucují zákon a spojují nespojitelné. Jedná se pouze o štvavou kampaň proti prodejcům radarových detektorů a proti řidičům, jenž detektory používají. Spojovat pasivní detektor s ze zákona vyplývající definicí antiradaru je nesmysl a ministerstva dopravy a vnitra spoléhají pouze na neznalost zákonů a strach řidičů z vysoké pokuty. 

Dle právníků výklad zmíněných ministerstev nemá oporu v zákoně a tudíž žádnou právní váhu a v samotném zákoně, který používání pasivních detektorů nikdy nezakazoval se nic nemění. 

Antiradar již ze své podstaty nemůže být zakázán. Jedná se totiž de-fakto pouze o detektor rádiových vln v určitých pásmech. Přesně to totiž radarové detektory dělají, nic více. Jde pouze o příjem informace o přítomnosti jakýchsi radiových vln v rozmezích, které nepodléhají a z podstaty ani nemohou podléhat žádnému utajení či omezení. A "právo na informace" je obsahem článku 17. Listiny základních práv a svobod, která je od roku 1992 součástí české ústavy...

Další materiály:

Stanovisko JUDr. Tomáše Berana z pojišťovny DAS uvádíme zde.
 
Antiradary na TV PRIMA – konečné stanovisko – JSOU LEGÁLNÍ

Podívejte se na záznam z vysílání pořadu AUTOSALON na TV PRMA, kde se hovoří o legálnosti použití pasivního antiradaru.
  
https://www.livebox.cz/autosalon/2006/28 

 

Co je zakázáno:

V České republice je zakázáno používat aktivní rušičky radarů. Mimo zákon se tak ocitají i různé “protiblesky” (anti-flash) a krycí fólie na SPZ, které znemožňují nebo znesnadňují dokumentaci překročení rychlosti pomocí fotografického přístroje nebo videokamery. 

Účinnost tohoto paragrafu i jeho praktická aplikovatelnost, například oproti laserovým rušičkám, je však přinejmenším velmi sporná. Není znám případ, kdy by bylo toto ustanovení použito, neboť jeho vymahatelnost je díky prakticky nulové možnosti zajištění důkazů o přestupku téměř nemožná. Při použití moderní rušičky laserový radar nenahlásí žádnou chybu a chová se stejně, jako kdyby se operátorovi “třásla ruka” a nebyl schopen udržet měřené vozidlo v hledáčku. 

Na pevně zabudované detektory se v současné době nevztahuje žádný zákon nebo předpis, který by zakazoval jejich instalaci do vozidel. Detektory mají atest státní zkušebny, nicméně MDSČR bez právního důvodu odmítlo prodloužit platnost jejich schválení o technické způsobilosti (homologace).

Pro zajímavost:

Policista je oprávněn k prohlídce dopravního prostředku pouze jde-li o důvodné podezření při pronásledování pachatelů a při pátrání po pachatelích a věcech souvisejících s trestným činem, nebo při pátrání po hledaných osobách, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných prostředcích nebo odcizených věcech. V jiných případech mu zákon o Policii ČR oprávnění k prohlídce vozidla nedává. Strážník (Městská policie) takové ohledání nemůže učinit nikdy.

Antiradar – co je to pasivní antiradar?

Jde o speciální elektronické zařízení, které vám umožňuje s dostatečným předstihem zjistit polohu policejního radaru, a tak minimalizovat riziko, že byste mohli být pokutováni za rychlou jízdu.

Policejní radar vs. pasivní antiradary

Pasivní radar vám pouze oznamuje, v jaké přibližné vzdálenosti se nacházíte od policejního radaru, přičemž ho nijak neruší. Může jít o napevno zabudovanou soupravu jejíž čidla jsou upevněna za přední maskou vozidla a v kabině se nachází pouze malinká krabička obsahující vizuální a zvuková varování, či přenosné zařízení které je připevněno buď přísavkou na vnitřní stranu čelního skla nebo ke sluneční cloně u stropu kabiny.

Antiradary – jsou legální?

Častá otázka, která je řešena od nejvyšší politiky po hospodské prostředí. I přes nový silniční zákon platný od července 2006 a časté výhružky některých veřejných osobností nedošlo k zákazu zařízení, která zjišťují přítomnosti radarů. 

Konkrétní citace zákona zní: Paragraf 3, odst. 4 Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen antiradar).

 Pasivní antiradary, ať už napevno zabudované, či přenosné, nijak neovlivňují policejní zařízení, ale pouze oznamují jeho přítomnost, je jejich použití naprosto legální.